Fundacja Drugi Brzeg powstała by nieść pomoc osobom w ciężkiej sytuacji życiowej.

Jej działalność opiera się na przekonaniu osób tworzących Fundację, że uniwersalne wartości, jakie możemy wywodzić z chrześcijańskiej wiary i miłość, obligują nas do niesienia pomocy osobom, którym los nie oszczędził cierpienia. Dlatego też, Fundacja skupia się na wspieraniu, podnoszeniu, przechodzeniu przez zmiany, wprowadzaniu do nowego poziomu życia ludzi w potrzebie.

Zapraszamy wszystkie osoby, które borykają się z problemem bezdomności, chcą wyjściu z nałogu oraz potrzebują wsparcia w kryzysie.

Każdy CZWARTEK w godz. 18:00 – 20:00

ul. Sołtysowicka 15C